Ostukorv

Ostukorvis tooteid ei ole

Privaatsuspoliitika

Kenovo.ee e-poe isikuandmete vastutav töötleja on Akerman OÜ (registrikood: 14807315; aadress: Tatari 20/6 Tallinn, 10116, Harjumaa, Eesti; e-post: info@kenovo.ee).

1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ULATUS

1.1 E-pood töötleb järgmisi isikuandmeid:

1.1.1 ostja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

1.1.2 kauba kohaletoimetamise aadress;

1.1.3 maksja pangakonto omaniku nimi ja number;

1.1.4 kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

1.1.5 klienditoe andmed;

1.1.5 kasutaja IP-aadress või teised võrguidentifikaatorid.

1.2 Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse:

1.2.1 Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, ostusoovituste tegemiseks ja üldise sisendina e-poe edasiarendamiseks;

1.2.2 Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;

1.2.3 Pangakonto omaniku nime ja numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks;

1.2.4 Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi);

1.2.5 E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

1.3 Õiguslik alus

1.3.1 E-pood töötleb isikuandmeid lepingu sõlmimise, lepingu täitmise ja lepingust tuleneva õigusvaidluse lahendamise eesmärgil (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 p f).

1.3.2 Andmesubjekti nõusolekul töötleb e-pood isikuandmeid otseturunduse eesmärgil ning tootevaliku  arendamise eesmärgil (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a). Andmesubjekt võib enda nõusoleku isikuandmete töötlemiseks sellel eesmärgil igal ajal tagasi võtta.

2. VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

2.1 Isikuandmed edastatakse e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

2.2 Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress ning kliendi esitatud andmed kauba kättetoimetajale.

2.3 Kui e-poe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamise dokumentide koostamiseks, raamatupidamise arvestuse pidamiseks ning raamatupidamisega seotud juriidiliste kohustuste täitmiseks.

2.4 Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

3. TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

3.1 Isikuandmeid hoitakse teenusepakkuja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

3.2 Juurdepääs isikuandmetele on e-poe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

3.3 E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

3.4 Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

4. ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

4.1 Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi e-poe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

5. NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

5.1 Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

6. SÄILITAMINE

6.1 E-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

6.2 Kui e-poes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

6.3 Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

6.4 Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

7. KUSTUTAMINE JA ÜLEKANDMINE

7.1 Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

7.2 E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

8. OTSETURUSTUSTEATED

8.1 E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

8.2 Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@kenovo.ee.

9.2 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamiseks võib andmesubjekt pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Tatari 39, 10134 Tallinn; +372 627 4135; info@aki.ee; www.aki.ee) poole.

Edasimüüjad